BİRLİK BAŞKANI
Hasan HAKYEMEZ
Hasan HAKYEMEZ
Birlik Başkanı
SON PROJELERİMİZ

Sizin İçin
Daima Daha İyisini
Yapmaya
Çalışıyoruz

Geleceğimiz olan gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için projeler üretmenin gururu ile yaşıyoruz.

Etkinlikler